Aktualności

15.01.2019.

Wraz z Nowym Rokiem do Gabinetu REBUS dotarły nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.
Tym razem wspierające rozwój najmłodszych dzieci. Kształtujące umiejętności manipulacyjne, koordynację oko-ręka, rozwijające percepcję wzrokową oraz integrację elementów spostrzeganych drogą wzrokową. Uczące rozpoznawania kształtów, kolorów i wielkości, a także logicznego myślenia. Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. A wszystko w pięknym, kolorowym wydaniu. U nas nie można się nudzić!