WWR

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA (do ok. 8 roku życia)

Obejmuje terapię:
1. umiejętności poznawczych (pamięci, wnioskowania, planowania, myślenia)
2. percepcyjnych (wzrokowych, czuciowych, słuchowych – ważnych w procesie nauki czytania     i pisania)
3. motorycznych (głównie w zakresie motoryki małej, tj sprawności manualnej.
4. trudności emocjonalnych i społecznych
5. trening koncentracji
6. terapię logopedyczną
oraz…
7. konsultacje z rodzicami.

 

Na zajęcia terapeutyczne (i trening powyższych umiejętności dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka) szczególnie zapraszamy    do gabinetu REBUS:

– dzieci mające problemy ze skupieniem uwagi,
– dzieci niemówiące i z wadami wymowy,
– dzieci posiadające opinię o odroczeniu od spełniana obowiązku szkolnego,
– dzieci mające trudności szkolne które ujawniły się na progu edukacji,
– dzieci korzystające z zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompenscyjnych w szkole, którym potrzeba udzielania jeszcze większego wsparcia,
– dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
– dzieci, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności m.in. z uwagi na: autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, niepełnosprawność intelektualną lub ruchową,
– dzieci przedszkolne, u których zauważalne są opóźnienia rozwojowe.