Informacje

KIEDY WSKAZANA JEST KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA?

– gdy twoje dziecko nadmiernie się czegoś boi albo często wpada w złość, którą trudno opanować
– kiedy nie radzi sobie z jakąś trudnym wydarzeniem, które pojawiło się w jego życiu
– gdy ma problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami (np. nie inicjuje interakcji, nie potrafi bawić się z dziećmi lub w ogóle nie mówi poza domem)
– jeśli martwi cię czy właściwie się rozwija (nie potrafi wykonać wielu rzeczy, które dzieci w podobnym wieku wykonują z łatwością)
– gdy trudno ci nawiązać z nim dobrą relację (nie utrzymuje z tobą kontaktu wzrokowego lub jest on jedynie przelotny, ma trudności we współpracy, masz wrażenie że nie rozumie, albo nie słucha twoich poleceń albo po prostu nie potraficie się dogadać)
– jeśli tylko cokolwiek ciebie niepokoi w funkcjonowaniu dziecka lub młodego nastolatka i chcesz to sprawdzić

 

Zapraszam także:

– dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
– dzieci posiadające opinię o odroczeniu od spełniana obowiązku szkolnego
– dzieci mające trudności szkolne które ujawniły się na progu edukacji
– dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności m.in. z uwagi na: autyzm, ZA, Zespół Downa, niepełnosprawność intelektualną lub ruchową

 na indywidualny trening umiejętności

– poznawczych (pamięci, koncentracji, logicznego myślenia, wnioskowania)
– percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych)
– motorycznych (głównie w zakresie motoryki małej)
– emocjonalno-społecznych

 dopasowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Powyższe zajęcia prowadzę dla dzieci w przedziale wiekowym: 1,5 – 8 lat.