Psycholog

Magdalena Walaszczyk PSYCHOLOG

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Od 10 lat zajmuję się wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka. Ponadto prowadzę indywidualną terapię dzieci w młodszym wieku szkolnym i wczesnym nastoletnim (m.in. z trudnościami emocjonalnymi, wychowawczymi, przystosowawczymi). Wspieram dzieci z problemami edukacyjnymi, głównie poprzez rozwijanie myślenia, pamięci, koncentracji oraz percepcji. Konsultuję wiele innych problemów, w którymi zgłaszają się rodzice.

Stale pogłębiam swoją wiedzę i biorę udział w różnych formach doskonalenia. Poszukuję nowych pomysłów, metod i rozwiązań.

Uczestniczyłam w wielu szkoleniach dotyczących radzenia sobie z zachowaniami trudnymi,      a także z terapii autyzmu. Ukończyłam roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie rozwijałam  swoje umiejętności w zakresie budowania relacji z osobą, która poszukuje pomocy. Kilkakrotnie prowadziłam szkolenia dotyczące komunikacji  z dzieckiem, motywowania do właściwych zachowań czy nauki dla rodziców uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Prowadziłam także z tego zakresu warsztaty dla nauczycieli. Obecnie jestem w trakcie rocznego Studium Terapii Rodzin.

W swojej pracy podchodzę indywidualnie do każdego dziecka. Staram się zbudować z nim jak najlepszą, bezpieczną relację, początkowo często w formie zabawy. Stosuję różnorodne narzędzia i metody, czerpię z różnych nurtów terapeutycznych. Zajęcia i każde, choćby najmniejsze, sukcesy dzieci sprawiają mi dużo radości.

Poza Gabinetem REBUS w Oławie zawodowo można mnie także spotkać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach.

 

Najważniejsze ukończone szkolenia:

KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM, PROBLEMY WYCHOWAWCZE:

„Trudne zachowania – pozytywne podejście” – poziom II, Promyk Słońca
„Trudne zachowania – pozytywne podejście” – poziom I, Promyk Słońca
„Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych, DCP
„Przeciwdziałanie przemocy i agresji  – Trening Zastępowania Agresji”, DCP
„Sytuacje trudne w pracy z młodzieżą” ,CIRS
„Masz szlaban! O rozsądnym stawianiu granic”, CIRS
„Praca z dzieckiem nadpobudliwym” CIRS
„Zaburzenia więzi u dzieci. RAD. Diagnoza, terapia i wsparcie psychologiczne” DCP

AUTYZM:

„Stymulowanie komunikacji w autyzmie – od zabawy do dialogu”, Promyk Słońca
„Teoria umysłu – trening terapii dyskursywnej u osób cierpiących na autyzm”, Promyk Słońca
„Mowa i komunikacja osób z autyzmem”, Promitis Wrocław
„Rehabilitacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu” prowadzone przez B. Winczurę
„Terapia  behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” szkolenie  zorganizowane przez Centrum Terapii Behawioralnej pod kierunkiem p. Beaty Ignaczewskiej
„Dziecko za szybą,  diagnoza  i  terapia autyzmu” prowadzone przez p. S. Wronę
Staż w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach –praca z dziećmi z autyzmem oparta na Stosowanej Analizie Zachowania

INNE:

Roczne Studium Terapii Rodzin, DCP Wrocław –  w trakcie
Roczny „Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt” , IIPG Kraków
„Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka Niepełnosprawnego”, Psychologia w Szkole
„Integracja Funkcji Wykonawczych”, Promyk Słońca
„Mutyzm wybiórczy –diagnoza i terapia” Niepubliczna Poradnia Educata Wrocław
„Psychomotoryka – kurs podstawowy”, Promyk Słońca
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard”, Promyk Słońca, certyfikat Instytutu Neurofizjologii i Psychologii Polska
„Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” DODN Wrocław
„Wielospecjalistyczna diagnoza ucznia z Zespołem Downa”, Stowarzyszenie RAZEM
„Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia”- E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch –gab. logopedyczny AKCENT, Kraków