TS Johansena JIAS

CZYM JEST INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA?

Jest to metoda opracowana przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena.

Oparta jest na specjalnej  muzyce tworzonej na syntezatorze lub na instrumentach muzycznych. Muzyka jest komponowana tak, aby obejmować swoim zakresem różne wąskie pasma częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchu.

NA CZYM POLEGA TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA ?

Na słuchaniu specjalnie skomponowanej muzyki nagranej na płytach CD.

Każda osoba otrzymuje własny program terapeutyczny, który obejmuje zwykle 5-6 płyt.

Jedna płyta jest słuchana średnio przez 8-10 tygodni.

Na płycie są nagrane utwory, których należy słuchać prze 5 dni w tygodniu, 7. dnia mamy przerwę.

Kontrola postępów odbywa się po każdym etapie słuchania.

DLA KOGO JEST TA METODA?

Dla osób:

  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • z nadwrażliwością na dźwięki,
  • z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy,
  • z zaburzeniami uwagi,
  • z trudnościami w nauce czytania i pisania,
  • z dysleksją lub określonym ryzykiem wystąpienia dysleksji,
  • ze spektrum autyzmu,
  • niedosłuchem,
  • a także, gdy istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego.

 

Zapraszam do kontaktu 698 569 306